15/11/2011 - nico

Een opdrachtgever die werken laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die werken laat uitvoeren door een onderaannemer, is onder bepaalde voorwaarden die los staan van fiscale materies, verplicht 35% van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de RSZ.
Op de website https://www.socialsecurity.be/web7/attest30bis-web/prepareRequest.do?lang=nl  kan u nagaan in welke situatie een dergelijke inhoudingsplicht van toepassing is.

1 reacties - reactie toevoegen
15/11/2011 - jellevanhove

Het is een vaststelling dat veel woningen niet volgens de vergunde plannen gebouwd zijn. Heeft dit voor een koper van een huis geen problemen? Wat is vergund? Wat als de vergunning al lang geleden afgeleverd is, hoe kan dit dan nog gecontroleerd worden? Wat als er een bouwovertreding is, maar de koper hiervan niet op de hoogte gebracht is, en later met de pijnlijke vaststelling in de problemen komt?
 

0 reacties - reactie toevoegen
25/05/2011 - jellevanhove

Wanneer je iets aankoopt, dan is het dikwijls zo dat dit (deels) gefinancierd zal worden door middel van een lening of een krediet bij een bank.

Nu is het zo dat wanneer koper en verkoop een overeenkomst tekenen (zelfs al is dit maar een bod tot kopen; wanneer het aanvaard wordt is de verkoop definitief), dan is de verkoop gesloten. De verkoper moet verkopen, en de koper moet kopen.

0 reacties - reactie toevoegen
08/04/2011 - jellevanhove

Wanneer men op het punt staat een eigendom te kopen (of te verkopen), wordt er al wel eens gesproken over een “voorlopige verkoopovereenkomst” of “compromis”.

Let op met dit soort documenten! Ondanks het feit dat er “voorlopig” in de titel staat, is dergelijk document immers verre van voorlopig.
Zodra er immers een akkoord is tussen koper en verkoper over een bepaald onroerend goed, en de prijs staat ook vast (of is minstens bepaalbaar), dan is de verkoop definitief...

0 reacties - reactie toevoegen