Waarom een As Build Attest?

Het is een vaststelling dat veel woningen niet volgens de vergunde plannen gebouwd zijn. Heeft dit voor een koper van een huis geen problemen? Wat is vergund? Wat als de vergunning al lang geleden afgeleverd is, hoe kan dit dan nog gecontroleerd worden? Wat als er een bouwovertreding is, maar de koper hiervan niet op de hoogte gebracht is, en later met de pijnlijke vaststelling in de problemen komt?

Het is aan deze problematiek(en) dat een as-built attest wil verhelpen. Het attest beschermt dus zowel de bouwheer als de latere potentiële kopers. Het is tevens een nieuw document voor de vastgoedmakelaar in het kader van zijn informatieverplichtingen.

Wat is een As Build Attest?

Het as-built attest is een document dat aangeeft of een woning afwijkt van de vergunde toestand. De achterliggende bedoeling van het document is dat kan nagegaan worden of de afwijkingen van het bouwaanvraagdossier slechts marginale (kleine) afwijkingen zijn. Deze kleine afwijkingen zouden dan automatisch geregulariseerd worden. Het as-built attest dient gevalideerd te worden door het College van Burgemeester en Schepenen om rechtsgeldig te zijn. Binnen de 60 dagen dient het College van Burgemeester en Schepenen te beslissen of het attest goedgekeurd wordt.

Grote afwijkingen moeten (ook) in de toekomst nog steeds via een traditionele regularisatie worden behandeld.

Wat staat er allemaal op?

Wat er juist op een as-built attest zal staan, is nog niet helemaal duidelijk. De teksten en de concrete in- en uitvoering ervan, zijn tot op heden nog niet definitief.

Vanaf 1 juni 2012 wordt (althans zo is het plan nu), gefaseerd, de verplichting van een as-built attest ingevoerd. In een eerste fase wordt het as-built attest facultatief afgeleverd aan wie erom vraagt, nadien zal het opgelegd worden bij nieuwbouw en uiteindelijk ook bij verkoop. Vragen of iets al dan niet vergund is, zouden dan tot het verleden moeten behoren.

Het attest dient dan ook zowel bij de compromis en de notariële verkoopakte te worden voorgelegd (mag uiteraard hetzelfde zijn). De kosten van het opmaken van het as-built attest dienen te worden gedragen door de eigenaar, zijnde de verkoper.

Tarieven As Build Attest

De tarieven voor de opmaak van het as-builtattest zijn bij decreet bepaald en zijn afhankelijk van het type woning: (tarieven incl. BTW)

  • Eengezinswoning: € 250
  • Meergezinswoning: € 1.000
  • Niet-woongelegenheid: € 2.000
     

Nieuwe reactie inzenden