Wanneer men op het punt staat een eigendom te kopen (of te verkopen), wordt er al wel eens gesproken over een “voorlopige verkoopovereenkomst” of “compromis”.

Let op met dit soort documenten! Ondanks het feit dat er “voorlopig” in de titel staat, is dergelijk document immers verre van voorlopig.
Zodra er immers een akkoord is tussen koper en verkoper over een bepaald onroerend goed, en de prijs staat ook vast (of is minstens bepaalbaar), dan is de verkoop definitief. Geen van beide partijen kan dan nog terug. Dit staat los van het feit of er al een voorschot is betaald of niet.

Het is dus zeer belangrijk dat het document dat opgemaakt wordt, alle voorwaarden van de verkoop omvat. Anders dient men achteraf te gaan interpreteren hoe de overeenkomst moet bekeken worden. Zolang de verstandhouding tussen koper en verkoper goed is en blijft, zal dat nog wel lukken, maar eens getekend kan de relatie snel verzuren.

Er zijn verschillende zaken waar aan gedacht moet worden. Denk bv. maar aan:

 • Is de verkoper wel (alleen) eigenaar.
 • Bijvoorbeeld indien de verkoper weduwnaar is, kan het zijn dat de kinderen mee moeten tekenen omdat zij al geërfd hebben.
 • Wat wordt juist verkocht. Is het duidelijk wat of bv. welk stuk grond juist verkocht wordt.
 • Zijn de tuinstoelen mee inbegrepen? Blijft de ijskast staan? Wat met de lampen?
 • Heeft de koper het geld al, of moet dit geleend worden? Werkt men met een opschortende voorwaarde tot het bekomen van een lening?
 • Indien de koper geen lening bekomt en er is daarvoor geen opschortende voorwaarde voorzien, kan de verkoper toch eisen dat er een schadevergoeding betaald wordt, of zelfs de gedwongen uitvoering vragen van de overeenkomst.
 • Is de grond vervuild? Is er ook een fabriek of tankstation geweest waardoor nog gesaneerd moet worden.
 • Is het EPC beschikbaar?
 • Is de elektrische installatie gekeurd en oké bevonden?
 • Is het eigendom verhuurd?
 • Wanneer moet de prijs betaald worden

Er zijn dus veel zaken die besproken moeten worden zodat hierover achteraf niet meer onderhandeld moet worden.
Een dergelijke (volledige) verkoopovereenkomst mag zelf gemaakt worden, maar het is aan te raden om hiervoor de hulp van een vastgoedmakelaar of een notaris in te schakelen. Bovendien is het zelfs zo dat een notaris voor het opstellen en/of nazicht van dergelijke overeenkomst geen bijkomende kosten zal aanrekenen. Dit zit reeds vervat in de kosten die hij aanrekent naar aanleiding van het verlijden van de notariële akte.

Nieuwe reactie inzenden