Wanneer je iets aankoopt, dan is het dikwijls zo dat dit (deels) gefinancierd zal worden door middel van een lening of een krediet bij een bank.

Nu is het zo dat wanneer koper en verkoop een overeenkomst tekenen (zelfs al is dit maar een bod tot kopen; wanneer het aanvaard wordt is de verkoop definitief), dan is de verkoop gesloten. De verkoper moet verkopen, en de koper moet kopen.

Wanneer dan de aankoop moet gepaard gaan met een financiering, dan is het niet ondenkbaar dat de bank niet mee stapt in je nieuwe plannen, en dat de bank je vriendelijk, maar kordaat laat weten dat je beter een goedkoper huis of appartement zoekt.

Wanneer dan de koop al definitief is, dan kan je er dus niet meer onderuit, behalve door schadevergoeding te betalen (meestal is dit 10 %; doch er kan een ander bedrag in de overeenkomst staan).

Om dit te vermijden kan je best kopen ‘onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering’. Dit wil zeggen dat de verkoop pas definitief wordt als je van de bank te horen hebt gekregen dat het bedrag dat je wil ontlenen voor de aankoop, haalbaar is. Zolang de bank niets heeft laten weten, is de verkoop dus nog niet definitief. Als de bank ‘njet’ zegt, dan gaat de verkoop niet door, en krijg je het eventueel betaald voorschot of waarborg terug. Gaat de bank akkoord, dan is de verkoop definitief.

Let wel: dit is geen manier om onder de verkoop onderuit te geraken. De verkoop gaat alleen maar niet door als de bank je geen lening of krediet geeft omdat het bedrag dat je wil lenen te hoog is. Dus niet omdat je na ondertekening van de overeenkomst nog een mooier huis hebt gevonden dat ook nog goedkoper is.

Uiteraard is het heel belangrijk dat dergelijke opschortende voorwaarde goed geformuleerd wordt. Het is immers voor zowel koper als verkoper belangrijk dat iedereen weet waar ze aan toe zijn. De verkoper wil immers binnen een bepaalde termijn wel duidelijkheid. De koper van zijn kant wil weten dat hij een bepaald bedrag mag gaan lenen en als dat niet kan, hij geen schadevergoeding moet betalen.

Een goede raad is als koper steeds te onderhandelen dat je koopt onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering. Maar weet dat dit een deel van het onderhandelingsproces is. Dit is niet iets dat wettelijk verplicht is. De verkoper moet dit niet toestaan. Hij zal dit dus maar willen toestaan als de termijn niet te lang is en het bedrag dat geleend moet worden niet meer is als de aankoopprijs.

Vraag voor het opstellen van dergelijke clausule raad aan uw vastgoedmakelaar of notaris. Een goede formulering kan immers veel problemen vermijden.

Notaris

Jelle VAN HOVE
Master in de rechten en het notariaat
Erkend Bemiddelaar in Familie-, Burgerlijke & Handelszaken

 

 

Nieuwe reactie inzenden